FONDURILE NORVEGIENE

logo-350

In perioada Aprilie 2014 – Aprilie 2016 ALIAT, in calitate de partener, a implementat proiectul: RO 19.04: „Intervenţiile la mai multe niveluri pentru prevenția bolilor netransmisibile (NCD) asociate stilului de viață în România” finanţat prin Programul ”Iniţiative în Sănătatea Publică” prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014, și a aprobarii nr. 28681/30.04.2013.

La data de 28 iulie 2010, a fost semnat Acordul între Uniunea Europeană şi Regatul Norvegiei pentru Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 cu privire la asistenţa nerambursabilă acordată de acesta în perioada 2009-2014. Prin acest mecanism, România urmează să beneficieze de o asistenţă financiară totală de 115,20 milioane Euro. Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014 îşi propune să contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale din Spaţiul Economic European şi la consolidarea relaţiilor de cooperare între statul donator (Norvegia) şi statele beneficiare prin intermediul sectoarelor prioritare propuse. Website-ul programului Romania www.eeagrants.ro. www.eeagrants.org.

Promotorul proiectului: Institutul National de Sanatate Publica (INSP).

Partenerii: Fundatia Centrul National de Studii pentru Medicina Familiei, Universitatea de Medicina si Farmacie Targu-Mures – Facultatea de Medicina, Asociatia de Psihologia Sanatatii din Romania

Obiectivele proiectului: Cresterea accesului la servicii de înaltă calitate privind prevenirea bolilor netransmisibile bazate pe dovezi prin interventii multi-nivel si o abordare integrata la nivel comunitar.

Componenta A – asistenta medicala primara – are ca scop consolidarea eforturilor anterioare ale Ministerului Sanatatii privind elaborarea si promovarea orientarilor de practica clinica bazate pe dovezi privind Asistenta Medicala Primara (AMP) in vederea cresterii capabilitatii tehnice a personalului medical (medici de familie, asistente de medicina de familie in colaborare cu asistentele comunitare) pentru a oferi servicii preventive mai eficiente pentru cei asigurati si neasigurati din comunitatile tinta.

Componenta B a proiectului se bazeaza pe interventia de formare in domeniul sanatatii publice in vederea consolidarii asistentei comunitare pentru copii si adolescenti. In mod specific, aceasta are ca scop cresterea capacitatii educationale si profesionale a institutiilor (scoli si gradinite) din comunitatile pilot pentru a oferi, in colaborare cu profesionistii din domeniul sanatatii, asistenta pentru Informare Educatie Comunicare / Comunicare privind Schimbarea Comportamentului (IEC / CSC), asistenta care va promova si consolida comportamente sanatoase si un stil de viata sanatos la varste fragede.

Activitatile proiectului:

  1. Activităţi pentru elaborarea și dezvoltarea ghidurilor de prevenție clinică și a instrumentelor operaționale cu cele mai noi informații din domeniul prevenției pentru a face posibilă identificarea riscurilor individuale de BNT la pacienții medicilor de familie
  2. Activităţi pentru elaborarea instrumentelor necesare MF pentru a controla riscurile identificate de boală la pacienți (riscul de diabet, boli cardiovasculare coronariene, boli psihice, consum de alcool, cancer)
  3. Activităţi de instruire a personalului din asistența medicală primară pentru efectuarea interviurilor motivaționale
  4. Activităţi de instruire a MF/ asistenților comunitari în vederea utilizării instrumentelor mai sus menționate
  5. Activităţi de revizuire și tipărire a manualului existent, instruire a educatorilor și profesorilor + studiu HBSC
  6. Advocacy pentru stabilirea cadrului legislativ necesar activitatilor sustenabile
  7. Asigurarea vizibilitatii proiectului
  8. Managementul de proiect și auditare

Rezultatele proiectului:

• 1 ghid de preventie clinica gata de a fi utilizat in unitatile de asistenta medicala primara si mediile comunitare;

• 1 Solutie IT pentru culegerea datelor, managementul si utilizarea datelor in activitati de raportare, monitorizare si dezvoltarea de interventii, instalata pe servere si functional;

• Dezvoltare unei platforme e-learning și incarcarea datelor pe platforma web dedicata instruirii profesioniștilor din domeniul asistentei medicale primare;

• 100 de unitati de asistenta medicala primara beneficiaza de instrumentul operational si acordare de service

• 250 de profesionisti AMP instruiti

• 60 de persoane din domeniul asistentei medicale primare instruite in furnizarea interviurilor motivationale;

• 25000 persoane inregistrate pe listele medicilor de familie beneficiaza de interventii de preventie privind stilul de viata la nivelul asistentei medicale primare si la nivel de comunitate, prin care se va obține imbunatațirea calitații stilului de viata cu risc pentru apariția BNT;

• 16800 manuale elaborate si 800 de profesionisti din domeniul educatiei pentru sanatate sunt instruiti cu cunostinte noi si know-how privind promovarea comportamentelor legate de alimentația sanatoasa și activitatea fizica in vederea sprijinirii schimbarii comportamentului la copii si adolescenți;

• propuneri legislative in vederea dezvoltarii/sustinerii de politici/strategii/cadru legislativ mai eficiente, necesare actiunii durabile.

Conferinta de lansare: Conferinta de lansare a proiectului a avut loc pe data de 23.09.2014 la sediul Institutului National de Sanatate Publica si a fost deschisa de Doamna Director General INSP Dr.  Maria Alexandra Cucu, oferind  informatii importante referitoare la stadiul proiectului. La eveniment  au fost invitati sa participe reprezentanti ai partenerilor si expertilor proiectului, Ministerului Sanatatii,  Directiilor Judetene de Sanatate Publica si asociatiilor profesionale din domeniul  ingrijirilor primare de sanatate. Scopul conferintei a fost de a discuta pentru fiecare componenta a proiectului abordarile problematicilor specifice si strategiile de urmat pe parcursul proiectului pentru realizarea rezultatelor. Comunicat de presa: comunicat-presa_kickoff-19-03-2.

Materiale de promovare: poster , flyer

NewslettereNesletter-nr.-1 , Nesletter-II1