Anunt publicitar lansare procedura achizitie servicii de audit financiar

Anunt publicitar achizitie servicii de curierat
20 ianuarie 2011
Lansarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie servicii expert contabil prin procedura competitiva.
21 ianuarie 2011

Anunt publicitar lansare procedura achizitie servicii de audit financiar

Asociatia Alianta pentru Lupta Impotriva Alcoolismului si Toxicomanilor anunta lansarea procedurii de atribuire a contractului de achizitie servicii de audit financiar. Serviciul solicitat vizeaza:

–          verificarea cheltuielilor efectuate in cadrul proiectului si intocmirea unui raport de audit pentru fiecare cerere de rambursare intermediara si finala;

–          serviciul de audit va fi contractat pentru toata perioada de implementare a proiectului;

–          auditorul va verifica faptul ca toate cheltuielile declarate in cererile de rambursare intermediare si finala sunt reale, inregistrate corect si eligibile in conformitate cu formatul standard furnizat de AMPOSDRU.

Sursa de finantare a contractului de achizitie:

Asociatia Alianta pentru Lupta Impotriva Alcoolismului si Toxicomanilor a demarat in data de 03.01.2011 proiectul „Centrul de Incluziune Sociala pentru persoanele dependente de alcool„. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 in cadrul Axei prioritare 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.2. „Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii”, in conformitate cu contractul de finantare POSDRU/96/6.2/S/53577.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

Documentatia necesara intocmirii ofertelor se poate obtine gratuit in urma unei solicitari scrise adresate achizitorului la sediul societatii, transmisa pe fax sau e-mail. Documentatia se ridica numai in baza unei imputerniciri in original semnata de reprezentantul legal si stampilata.

Solicitarile de informatii suplimentare sau clarificari se vor transmite numai in scris prin fax, e-mail sau direct la sediu.

Termenul maxim de raspuns la solicitarile de clarificari: cu 3 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor

Termen limita de depunere a ofertelor: 20.02.2011 ora 18.00.

Adresa unde se primesc ofertele: Sos.Berceni 10, sectorul 4, Bucuresti, Romania

 

Contact: Asociatia Alianta pentru Lupta Impotriva Alcoolismului si Toxicomanilor

Adresa: Sos.Berceni 10, sectorul 4, Bucuresti, Romania

Persoana de contact: Roman Stefan – Director financiar

Telefon/Fax: 021.334.84.06

E-mail: aliat@artelecom.net / financiar@aliatong.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *