Anunt privind Achizitia de Servicii -realizare site internet – Rezident

Anunt de angajare „SES THERAPY. Trei structuri complementare pentru grupurile vulnerabile”
9 ianuarie 2015
Anunt privind Achizitia de Servicii -realizare site internet – S.E.S.O.P.A.D.
14 ianuarie 2015

Anunt privind Achizitia de Servicii -realizare site internet – Rezident

Anunt privind Achizitia de Servicii – realizare site internet –

14 ianuarie 2015

1.ASOCIATIA ALIANTA PENTRU LUPTA IMPOTRIVA ALCOOLISMULUI SI
TOXICOMANILOR, Acronim ALIAT, cu sediul social: Bucuresti, Str. C,F. Robescu nr. 4, Sector 3, Tel: 021.334.84.06, Fax: 021.334.84.06, e-mail: office@aliatong.ro, Cod fiscal: 10855863, inscrisa la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor grefa Judecatoriei Sector 4 cu nr.11/22.02.1993, cont IBAN: RO94OTPV230000389800RO02, deschis la Banca OTP BANK Suc.Panduri, organizeaza procedura de cercetare a pietei – studiu al pietei, in vederea atribuirii contractului de achizitie de servicii realizare site internet, in cadrul proiectului: “Întreprinderi sociale pentru îngrijiri integrate în domeniul dependențelor de substanțe”.
Data publicării anunţului: 14.01.2015
2. Sursa de finanţare: Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de interventie 6.1 „Dezvoltarea economei sociale”.
3. Termenul limită de primire a ofertelor : 13.02.2015 ora:11.00
4. Pentru stabilirea ofertei câştigătoare se va aplica criteriul PREŢUL CEL MAI MIC raportat la cerintele tehnice.
5. Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi achizitorul la datele mentionate in preambul. Persoane de contact: Radu Cata, Mihaela Vasiloi.

 

Descarca: Caiet de sarcini site rezident

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *