Anunt pentru selectia de parteneri POCU 4.1 si 4.2

#independentiimpreuna2017: Doneaza 2% pentru a sprijini tratamentul persoanelor dependente
8 aprilie 2016
Anunt rezultate selectie parteneri POCU 4.1 si 4.2
29 iunie 2016

Anunt pentru selectia de parteneri POCU 4.1 si 4.2

Nr. de inregistrare 105/1 din 10.06.2016

ANUNT SELECTIE PARTENERI POCU 4.1. si 4.2.

In conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata cu modificari prin Legea 362/2009 si ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr. 218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a intrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta,

Asociatia ALIAT, cu sediul in str. C.F. Robescu, nr. 4, sector 3, Bucuresti, CUI 10855863, anunta organizarea unei proceduri de selectie pentru stabilirea unor parteneriate cu entitati de drept public si privat, in vederea depunerii si implementarii unor proiecte finantate prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 , Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 2/2015 „Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360) in comunitatile marginalizate rome”Axa prioritara 4:  Incluziunea sociala si combaterea saraciei ,Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei discriminari” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, a),Prioritatea de investitii 9.ii Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii. (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, a), Obiectiv specific 4.1.: Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome (acele comunitati in care populatia apartinand minoritatii rome reprezinta minim 10% din totalul populatiei la nivelul comunitatii), prin implementarea de masuri integrate si 4.2. Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360) in comunitatile marginalizate.

Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerii pentru a fi selectat in vederea constituirii parteneriatului sunt specificate in Ghidurile AMPOCU: Ghidul Solicitantului – Conditii Generale si Conditii Specifice (4.1./4.2.).

Activitatile care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt activitatile eligibile mentionate in Ghidul Solicitantului – Conditii specifice. Ghidurile aferente celor 2 Obiective specifice se pot descarca de pe site-ul www.fseromania.ro.

 Profilul partenerilor

Sunt asteptate propuneri din partea entitatilor publice sau private care respecta urmatoarele conditii:

Conditii generale de eligibitate:

 • Sa faca parte dintre categoriile de beneficiari (solicitanti sau parteneri) eligibili in cadrul cererii de proiecte, conform Ghidului Solicitantului – Conditii Specifice, 4.1 / 4.2.
 • Sa respecte Regulile generale privind eligibilitatea solicitantului si a partenerilor prevazute in Ghidul Solicitantului – Conditii Generale.

Conditii specifice de eligibilitate:

 1. Entitatile publice sau private au implementat au expertiza relevanta in consilierea si informarea grupurilor vulnerabile, ce provin din medii dezavantajate, expuse saraciei si riscului de marginalizare sociala, privind remedierea si prevenirea vulnerabilitatii
 2. Entitatile publice sau private sunt/au expertiza relevanta in dezvoltarea unor SES-uri (structuri de economie sociala), si/sau proiecte de pregatire vocationala si incluzine sociala a grupurilor vulnerabile.
 3. Entitatile publice sau private au expertiza relevanta in oferirea de servicii educationale, medicale, sociale, de combatere a discriminarii, a imbunatatirii conditiilor locative.

Activitatile principale care vor face obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat sunt cele prevazute in Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice 4.1. sau 4.2.

 1. Sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatie
 2. Sprijin pentru accesul si/sau mentinerea pe piata muncii
 3. Sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusive a ocuparii pe cont-propriu
 4. Sprijinirea dezvoltarii/furnizarii de servicii sociale/furnizarea de servicii, inclusive in cadrul centrelor comunitare integrate
 5. Activitati de imbunatatirea a conditiilor de locuit ale persoanelor din grupul tinta
 6. Interventii in domeniul acordarii de asistenta juridica pentru reglementari acte
 7. Interventii in domeniul combaterii discriminarii si promovarii multiculturalismului

Organizatiile interesate sa participe la selectie vor depune la sediul Asociatiei ALIAT sau la adresa de e-mail: secretariat@aliatong.ro, pana pe data de 27.06.2016, ora 13:00, urmatoarele documente:

 1. Scrisoarea de intentie, cu mentiunea: “pentru selectia de parteneri POCU, O.S. 4.1 sau 4.2.”
 2. Copie dupa Statutul organizatiei, Codul Fiscal, Hotararea judecatoresca de infiintare, sau extras din Registrul National al Asociatiilor si Fundatiilor  din care sa rezulte ca organizatia are in Statut obiective sau activitati destinate incluziunii persoanelor dezavantajate.

Grila de evaluare:

 1. Eligibilitatea partenerului – 30 pct.
 2. Activitatea relevanta in proiect – 30 pct.
 3. Expertiza relevanta in activitati educationale, sociale, medicale, de combatere a discriminarii, de imbunatatire a conditiilor locative – 40 pct.

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi verificate in ordinea primirii lor.

Partenerii selectati vor fi contactati la datele de contact furnizate in documentatie/scrisoare de intentie.

Lista finala a partenerilor selectati va fi publicata in data 29.06.2016.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *