august 1999

1 august 1999

INDEPENDENT

In perioada August 1999-Iulie 2000 ALIAT, in parteneriat cu MTS, a  realizat in 3 licee din Bucuresti (Liceul M. Eminescu, Liceul I.L. Caragiale si Colegiul National […]